CLOSE UP - “L’Edgard i tu”

El Close-Up, o màgia d’aprop, fa viure a l’espectador efectes màgics a un pam del seu nas amb els objectes quotidians del seu dia a dia.

L’alta exigència tècnica, d’estudi i de coneixements que requereix la màgia d’aprop, fa que hi hagi molts pocs especialistes en aquest país. Sens dubte un d’ells és l’Edgard que des dels seus inicis ja llunyans al Llantiol s’especialitzà a fons amb aquest disciplina.

Cartes, monedes, cubilets i d’altres objectes petits són les eines de la màgia d’aprop els quals, manipulats molt elegantment per l’Edgard, deixen fluir la imaginació de qui l’envolta. Citant les paraules d’un gran savi, “Dir que dos i dos són quatre és una afirmació exacta i precisa, en canvi, dir que dos i dos són cinc, seria faltar a la veritat” … Això és la màgia d’aprop.

Fitxa tècnica